Uvod

U cilju lakšeg snalaženja u pretraživanju i tumačenju podataka, korisnicima su pripremljene ove upute. Podaci su u složeni po temama: Registrirana nezaposlenost, Ulasci u evidenciju, Izlasci iz evidencije i Slobodna radna mjesta.

Za pretraživanje su dostupni podaci od 1952. do 2012. godine u statističkim serijama podataka u Excel obliku, a od 2004. godine do danas u interaktivnoj statističkoj bazi podataka Statistika on-line s mjesečnom dinamikom osvježavanja.

Podaci od 2004. do 2012. godine nalaze se i u statističkim serijama podataka i u aplikaciji Statistika on-line, dok se podaci od siječnja 2013. godine mogu dobiti isključivo pretraživanjem i postavljanjem upita kroz aplikaciju Statistika on-line. 

Pomoć za uporabu usluge Statistika on-line

Statistika on-line usluga je Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koja omogućava pretraživanje elektroničke baze statističkih podataka o registriranoj nezaposlenosti, zapošljavanju i slobodnim radnim mjestima.
Usluga je besplatna i dostupna svim zainteresiranim posjetiteljima i redovitim korisnicima statističkih podataka koje proizvodi Hrvatski zavod za zapošljavanje. Podaci se osvježavaju mjesečnom dinamikom, oko 10. u mjesecu sa stanjem iz prethodnog mjeseca.

Tehnički preduvjeti

Budući da se radi o tehnički zahtjevnijoj internet aplikaciji, za optimalan rad i točan prikaz rezultata preporučamo uporabu recentnije verzije (najnoviju ili prethodnu)  jednog od navednih web preglednika: Microsoft Internet Explorer (8 ili viša verzija), Mozilla FireFox (3 ili viša verzija), Google Chrome, Opera ili Apple Safari.
Za ispravno izvršavanje aplikacije potrebno je omogućiti izvršavanje JavaScripta, dok je za grafički prikaz izvještaja potreban Microsoft Silverlight dodatak za preglednik  (napomena: za isti će biti ponuđena automatska instalacija). Preporučamo da u web pregledniku ne koristite tipku "Back" za povratak na prethodnu stranicu, već da koristite navigaciju u glavnom izborniku i alatnim trakama. 

Ovo je beta verzija aplikacije pa su moguće pogreške u radu i naknadne izmjene u cilju njihovog uklanjanja. Povijest izmjena možete pratiti u dnevniku izmjena.

Upute za izradu izvještaja

Na početnoj stranici „Dobro došli“ možete pročitati osnovne informacije o ovoj usluzi, kao i novosti vezane uz potencijalne funkcionalne i tehničke izmjene i nadogradnje. Na glavnom izborniku možete odabrati željenu skupinu podataka između četiri ponuđene: Registrirana nezaposlenost, Ulasci u evidenciju, Izlasci iz evidencije i Slobodna radna mjesta.

U svakoj od skupina prikazuje se polazna tablica s podacima po županijama i godinama, odnosno mjesecima ako se prikaz proširi. Tablica se može preurediti odabirom novih obilježja ili stvoriti nova pokretanjem postupka izrade novog izvještaja.

Promjena prikazanih obilježja vrši se nakon pritiska na gumb Odaberite obilježja, a izrada novog izvještaja pokreće se pritiskom na gumb Novi izvještaj.

Izvještaj se određuje i prikazuje u obliku pivot tablice pri čemu su odabrana obilježja smještena u retke ili stupce.

Potreban izvještaj izrađuje se u Prikazu dizajna gdje su dostupni Popis obilježja i područja kamo se pojedino obilježje smješta. Nakon dizajniranja tablice, pritiskom na gumb Prikaži podatke pokreće se Podatkovni prikaz tablice, odnosno izvještaja.

U Popisu obilježja nalaze se obilježja za kombiniranje pri izradi i pretraživanju podataka u tablici. Ponuđena obilježja ovise o odabranoj skupini podataka i kontekstu za koji se izvještaj želi izraditi. Preporučamo da se obilježje Godina – Mjesec obvezno koristi u svakoj tablici kako bi podaci bili vremenski određeni. U protivnom, podaci bi se odnosili na cjelokupno stanje u bazi podataka.

Obilježja se mogu staviti u retke, stupce ili filtar izvještaja. Obilježje se u izvještaj postavlja pomoću jednog od tri dostupna gumba koja se nalaze desno od naziva obilježja:

·         Dodaj u retke - obilježje će se pojaviti u redcima tablice izvještaja.

·         Dodaj u stupce - obilježje će se pojaviti u stupcima tablice izvještaja.

·         Dodaj u filtar - obilježje neće biti vidljivo na izvještaju, ali će podaci biti filtrirani u skladu s postavljenim filtrom nad obilježjem.

Obilježja koja se postave u neko područje izvještaja (redci, stupci, filtar), mogu se iz tog područja ukloniti, nad obilježjem se može postaviti filtar ili se može promijeniti položaj obilježja u području izvještaja:

·         Ukloni iz područja izvještaja - obilježje se uklanja iz područja izvještaja i ponovno se dodaje na popis dostupnih obilježja u Popisu obilježja. Istovremeno se uklanjaju i svi postavljeni filtri nad obilježjem.

·         Postavi filtar - otvara se prozor s mogućnostima za postavljanje filtra.

·         Pomakni prema gore - pomakni obilježje prema gore u popisu obilježja područja izvještaja. Ova mogućnost ima utjecaja na grupiranje podataka u razinama izvještaja.

·         Pomakni prema dolje - pomakni obilježje prema dolje u popisu obilježja područja izvještaja. Ova mogućnost  ima utjecaja na grupiranje podataka u razinama izvještaja

Postavljanje filtra

U Prikazu dizajna filtar se može postaviti na dva načina: prema članovima i prema nazivu obilježja. Za oba načina potrebno je prvo izabrati razinu na koju se postavlja filtar obilježja. Neka obilježja sastoje se od više razina (npr. obilježje Prostorna jedinica - regija ima dvije razine: Prostorna jedinica - regija i Prostorna jedinica - županije) pa je prije postavljanja filtra potrebno odabrati na koju se razinu filtar postavlja.

Filtar prema članovima prikazuje popis svih članova obilježja s mogućnošću odabira članova za prikaz. Filtar prema nazivu obilježja prikazuje samo one članove čiji naziv zadovoljava postavljeni uvjet. Uvjet se bira iz padajućeg popisa s mogućnostima "Sadrži" i "Ne sadrži".

Nakon što se odredi uvjet za filtriranje, potrebno je pritisnuti gumb U redu kako bi se filtar postavio. Prozor za postavljanje filtra se zatvara, a kod naziva obilježja pojavljuje se ikona s oznakom postavljenog filtra: Description: http://statistikatest.hzz.hr/App_Themes/HZZ/icons/addToFilters.png. Da bi se filtar promijenio ili uklonio, potrebno je kliknuti na ikonu postavljenog filtra i promijeniti uvjete.

Osim u Prikazu dizajna, filtar se može postaviti ili promijeniti i u Podatkovnom prikazu, gdje se nude napredne mogućnosti. Pritiskom na ikonu Description: http://statistikatest.hzz.hr/App_Themes/HZZ/icons/addToFilters.pngu tablici pored naziva obilježja otvara se okvir za postavljanje uvjeta filtriranja.

  Description: http://statistikatest.hzz.hr/App_Themes/HZZ/icons/addToFilters.png

Alatna traka

Alatna traka u Prikazu dizajna:

U Prikazu dizajna alatna se traka sastoji od sljedećih funkcijskih tipki:

       

Alatna traka u Podatkovnom prikazu:Prilikom pregledavanja izvještaja, alatna se traka sastoji od sljedećih funkcijskih tipki:

Ako obilježje sadrži puno članova, izvještaj se prikazuje u stranicama. Inicijalno su prikazani članovi s prve stranice. Broj prikazanih članova po stranici može se podesiti odabirom željenog broja redaka odnosno stupaca na alatnoj traci:

Pregled izvještaja

Nakon određivanja obilježja koja će se prikazati u redcima ili stupcima i eventualnog postavljanja filtra, potrebno je pritisnuti gumb Prikaži podatke kako bi se podaci prikazali u tablici.

Rezultantna tablica izgleda kako je prikazano na slici:

Iznad tablice s rezultatima nalazi se automatski generirani naslov izvještaja koji se sastoji od odabranih obilježja. Rezultantna tablica inicijalno ne prikazuje sve razine odabranih obilježja, već su one sažete. Ako neko obilježje sadrži više razina, prikazuje se samo prva razina, a ako se u redcima (ili stupcima) nalazi više obilježja, prikazuje se samo prvo.

·         Ako određeno obilježje sadrži više razina, u ćeliji s nazivom člana prve razine obilježja bit će ikona za proširenje razina obilježja .

·         Klikom na ikonu za proširenje prikazat će se članovi sljedeće razine obilježja. Ikona  promijenit će se u , a klikom na nju obilježje će se sažeti.

·         Ako se u redcima (ili stupcima) izvještaja nalazi više obilježja, u ćeliji sa nazivom člana prvog obilježja bit će ikona za prikaz članova sljedećeg obilježja: .

·         Klikom na ikonu prikazat će se članovi sljedećeg obilježja. Ikona  promijenit će se u Description: http://statistikatest.hzz.hr/Temp/rs_img_1/2_63_2_0/minus.png, a klikom na Description: http://statistikatest.hzz.hr/Temp/rs_img_1/2_63_2_0/minus.png obilježje će se sažeti.

·         Sortiranje podataka je moguće klikom na zaglavlje člana u stupcima izvještaja. Ponovnim klikom mijenja se poredak sortiranja, a trećim klikom sortiranje se uklanja.

Grafički prikaz podataka

Želite li podatke prikazati u grafičkom obliku, na alatnoj je traci potrebno pritisnuti ikonu za grafički prikaz podataka . Ako na vašem računalu nije instaliran dodatak Microsoft Silverlight, prikazat će se sljedeća poruka:

Nakon instalacije koja traje nekoliko minuta, možete ponovno pokrenuti grafički prikaz podataka. U zavisnosti od količine podataka i kompleksnosti prikaza, generiranje grafičkog prikaza podataka može potrajati od desetak sekundi do nekoliko minuta. Rezultantne grafikone moguće je preuzeti u obliku JPEG grafičke datoteke za daljnju obradu. Na alatnoj se traci redom nalaze tipke:

·         za povećanje grafičkog prikaza (Zoom In)

·         za umanjenje grafičkog prikaza (Zoom Out)

·         postavljanje prikaza na početnu veličinu (100%)

·         izvoz izvještaja u obliku JPEG datoteke. Savjet: JPEG datoteka predviđena je za daljnju grafičku obradu slike ili izrezivanje nekog dijela, a želite li kopirati kompletan grafički prikaz uključujući i legendu preporučamo korištenje tipki Alt + PrtSc koje će u međuspremnik pohraniti trenutačno prikazani prozor (screenshot).

·         Ako mišem prijeđete preko grafikona, pojavit će se izbornik na kojem je moguće odabrati tip grafikona. Savjet: za informativniju grafičku prezentaciju, ponekad je korisno zaokrenuti tablicu (zamijeniti retke i stupce). To možete postići ikonom  Zaokreni tablicu na alatnoj traci.

Ograničenja

Ako umjesto izvještaja dobijete poruku Predloženi izvještaj rezultira prevelikim brojem ćelija u tablici, tada nije moguće podatke generirati budući da se u rezultantnom skupu nalazi prevelik broj podataka. Taj mehanizam štiti sustav od prezahtjevnih upita kako bi se očuvale performanse i dostupnost sustava ostalim korisnicima. U tom je slučaju potrebno postaviti filtre na promatrana obilježja (npr. ako se radi o vremenskoj dimenziji odabrati ciljanu godinu umjesto svih godina itd.) i zatim ponoviti generiranje izvještaja.

Statističke serije podataka od 1952. do 2012.

Kako bi korisnici u svojim analizama o nezaposlenosti i zapošljavanju mogli koristiti i starije podatke, podaci od 1952. do 2012. godine ponuđeni su za preuzimanje u obliku Excel tablica.

Na alatnoj se traci u svakoj od kategorija Registrirana nezaposlenost, Ulasci u evidenciju, Izlasci iz evidencije i Slobodna radna mjesta nalazi dugme Serije podataka 1952. - 2012.

Pritiskom na dugme otvara se popis tablica koji je u nekim kategorijama organiziran u skupine.

Pritiskom na naziv tablice (kao na slici) otvara se povezana tablica.

Za odabir neke druge od četiri ponuđene skupine povijesnih podataka ili za uporabu interaktivne baze podataka treba na glavnom izborniku odabrati željenu kategoriju i nastaviti s radom.


Metodološka objašnjenja

Podaci o registriranoj nezaposlenosti i zapošljavanju prikupljaju se na temelju Zakona o tržištu rada (Narodne novine, br. 118/18) i važećih pravilnika.

Izvori podataka

Izvor podataka o nezaposlenosti, zapošljavanju i slobodnim radnim mjestima je administrativan i temelji se na evidencijama koje prema zakonskim propisima vodi Hrvatski zavod za zapošljavanje. Pritom se nezaposlenom osobom smatra osoba koja je prijavljena Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Evidencija nezaposlenih osoba vodi se na osnovi prijave nezaposlene osobe. Evidencija o nezaposlenoj osobi počinje se voditi na dan prijavljivanja, a prestaje se voditi kad se osoba zaposli, odjavi ili briše iz evidencije (na temelju zakonskih propisa).

Evidencija slobodnih radnih mjesta vodi se na temelju prijava potreba za radnicima koje poslodavci dostavljaju Hrvatskom zavodu za zapošljavanju u cilju oglašavanja i posredovanja pri zapošljavanju.

Definicije pojmova

Nezaposlenom osobom, prema članku 10. Zakona o tržištu rada, smatra se osoba evidentirana u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, sposobna ili djelomično sposobna za rad, koja nalazi se u dobi od 15 do 65 godina, nije u radnom odnosu, ne obavlja samostalnu djelatnost, aktivno traži posao, raspoloživa je za rad te ako:      

Podaci o broju registriranih nezaposlenih osoba prikazuju se sa stanjem posljednjeg dana u mjesecu. Godišnji prosjek izračunava se metodom aritmetičke sredine mjesečnih stanja.

Ulasci u evidenciju obuhvaćaju novoprijavljene nezaposlene osobe koje su se prijavile Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i ušle u evidenciju nezaposlenih osoba.

To mogu biti osobe koje su neposredno prije prijavljivanja završile redovito školovanje i traže prvo zaposlenje, osobe koje su prethodno radile i dolaze izravno iz radnog odnosa ili nekog drugog oblika aktivnosti, ali i osobe koje traže zaposlenje nakon neaktivnosti koja je trajala duže od tri mjeseca (uključuje i domaćice, osobe na dragovoljnom odsluženju vojnog roka, osobe koje su bile uključene u obrazovanje po mjerama aktivne politike zapošljavanja te korisnici rodiljnih i roditeljskih potpora).

Podaci o ulascima u evidenciju predstavljaju ukupan broj novoprijavljenih osoba u tijeku mjeseca ili razdoblja (npr. godine).

Izlasci iz evidencije – prema članku 17. Zakona o tržištu rada, Zavod prestaje u evidenciji voditi osobu kao nezaposlenu, ako ta osoba:

Dakle, osoba izlazi iz evidencije kada se zaposli na temelju radnog odnosa ili na temelju drugih poslovnih aktivnosti te kada se briše iz evidencije Zavoda zbog ostalih razloga.

Podaci o izlascima iz evidencije predstavljaju ukupan broj osoba koje su u tijeku mjeseca ili razdoblja (npr. godine) izašle iz evidencije Zavoda.

Slobodna radna mjesta – prema članku 32. Zakona o tržištu rada, poslodavac može potrebu za radnikom dostaviti Zavodu osobno, poštom, elektroničkim putem ili na drugi način. Poslodavac, uz prethodnu registraciju, može svoju potrebu za radnikom dostaviti i u obliku oglasa putem web-stranice Zavoda (http://burzarada.hzz.hr) popunjavajući predviđeni web-obrazac.

Slobodna radna mjesta predstavljaju ukupan broj radnika koje su poslodavci tražili u tijeku mjeseca ili razdoblja (npr. godine). Podaci razvrstani prema prostornim jedinicama prikazuju broj traženih radnika prema mjestu zaprimanja prijave potrebe za radnikom. Prikazuju se i potrebe za zapošljavanjem radnika u drugim članicama Europske unije prijavljene kroz aktivnosti Europske mreže javnih službi za zapošljavanje (EURES).

Osobe s invaliditetom su osobe s tjelesnom invalidnošću, osobe s kroničnim bolestima, osobe s oštećenjima sluha, osobe s oštećenjima vida, osobe s intelektualnim poteškoćama i osobe s višestrukim oštećenjima. U skupinu osoba s invaliditetom, prema nekim autorima, spadaju i osobe s teškoćama u glasovno-govornoj komunikaciji te osobe s psihičkim i organskim smetnjama. Nezaposlene osobe s invaliditetom su osobe evidentirane u Zavodu kao nezaposlene.

Hrvatski branitelji su osobe koje su prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17) stekle status branitelja. Nezaposleni hrvatski branitelji su osobe evidentirane u Zavodu kao nezaposlene na kraju izvještajnog mjeseca.

Pomoć pri interpretaciji podataka

Kako bi interpretacija podataka bila jednostavnija i točnija, u nastavku se nalaze objašnjenja pojedinih obilježja i popis primijenjenih klasifikacija.

Objašnjenje obilježja

Godina – Mjesec – u bazi podataka nalaze se podaci po mjesecima od 2004. godine. Tijekom pretraživanja, podaci se mogu prikazati na mjesečnoj ili godišnjoj razini. Također, podaci se mogu odnositi i na odabrano razdoblje, koje se određuje pomoću filtra.

Obilježje Godina – Mjesec obvezno treba postaviti u jedno od područja izvještaja (redak, stupac, filtar). U suprotnom, podaci će se odnositi na cjelokupno stanje u bazi podataka.

Kod Registrirane nezaposlenosti mjesečni podatak predstavlja stanje nezaposlenosti posljednjeg dana u mjesecu, a godišnji podatak predstavlja prosjek mjesečnih stanja dobiven metodom aritmetičke sredine. Ako se odabrano razdoblje razlikuje od godišnjeg, podatak predstavlja prosjek odabranog razdoblja.

Kod kategorija Ulasci u evidenciju, Izlasci iz evidencije i Slobodna radna mjesta mjesečni podatak predstavlja ukupan broj ulazaka, izlazaka ili traženih radnika tijekom mjeseca. Podatak na godišnjoj razini predstavlja kumulativ ili zbroj mjesečnih podataka. Zbroj se može odnositi i na odabrano razdoblje ako se ono razlikuje od godišnjeg.

Spol – obilježje obuhvaća dva modaliteta: muškarci i žene.

Dob – za prikaz nezaposlenih osoba prema dobi koriste se petogodišnje dobne skupine: 15–19, 20–24, 25–29, 30–34, 35–39, 40–44, 45–49, 50–54, 55–59 i 60 i više.

Razina obrazovanja obuhvaća obrazovne skupine prema Nacionalnoj standardnoj klasifikaciji obrazovanja (NSKO):

Radni stažprema prethodnom radnom iskustvu razlikuju se osobe koje nemaju radnog iskustva (bez staža), tj. traže prvo zaposlenje i osobe koje su prethodno radile. Radno iskustvo je prikazano prema dužini radnog staža u ovim skupinama: Bez staža, Do 1 god., 1–2 god., 2–3 god., 3–5 god., 5–10 god. i Preko 10 godina.

Trajanje nezaposlenosti je obilježje koje pokazuje koliko je vremena nezaposlena osoba provela u evidenciji Zavoda od trenutka njezinog ulaska u evidenciju do izvještajnog datuma (kod Registrirane nezaposlenosti) ili do datuma izlaska iz evidencije (kod kategorije Izlasci iz evidencije).

Podaci su smješteni u vremenske skupine: Do 3 mj., 3 – 6 mj., 6 – 9 mj., 9 – 12 mj., 1 – 2 g., 2 – 3 g., 3 – 5 g., 5 – 8 g. te 8 i više godina. Osobe do 12 mjeseci provedenih u evidenciji Zavoda su kratkotrajno nezaposlene osobe, a osobe s više od 12 mjeseci spadaju u kategoriju dugotrajno nezaposlenih osoba.

Prostorna jedinica (regija, županija) je obilježje koje omogućava prikaz podataka prema prostornom rasporedu. Podaci se prikazuju po županijama u skladu sa Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

Županije su grupirane u dvije statističke regije, Jadranska Hrvatska i Kontinentalna Hrvatska, u skladu s Nacionalnom klasifikacijom prostornih jedinica za statistiku 2012. (Narodne novine, br. 96/12).

Općina – grad stanovanja – podaci o nezaposlenim osobama, ulascima i izlascima iz evidencije prikazuju se prema općinama i gradovima stanovanja u skladu sa Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj. Uz naziv općine/grada nalazi se šifra grada/općine i šifra pripadajuće županije.

Zanimanje – podaci se prikazuju po skupinama zanimanja, dok se pojedinačno zanimanje može dobiti pomoću tražilice zanimanja. Zanimanja su određena prema Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja (NKZ).

Ekonomska djelatnost – podaci se prikazuju po područjima djelatnosti (jednoslovna oznaka) iz Nacionalne klasifikacije djelatnosti (NKD). Do kraja 2009. godine u uporabi je bila klasifikacija inačice 2002 (NKD 2002), a od siječnja 2009. godine u uporabi je inačica 2007 (NKD 2007). Za statističke i analitičke potrebe, podaci se u 2009. godini istodobno prikazuju po obje inačice.

Kod registrirane nezaposlenosti i ulazaka u evidenciju, po djelatnostima su razvrstane nezaposlene osobe koje imaju prethodno radno iskustvo, pri čemu je djelatnost određena prema poslodavcu kod kojeg je osoba ostvarila posljednji radni odnos. Kod izlazaka iz evidencije, po djelatnostima (djelatnost poslodavca) su razvrstane osobe koje su se zaposlile na temelju radnog odnosa.

Status prije ulaska u evidenciju je obilježje koje pokazuje status aktivnosti nezaposlene osobe prije prijavljivanja na Zavod. Statusom se prikazuju osobe koje su neposredno prije prijavljivanja radile i dolaze izravno iz radnog odnosa, osobe koje su obavljale druge poslovne aktivnosti, osobe koje su se bavile individualnom poljoprivredom, osobe koje su završile redovito školovanje i traže prvo zaposlenje te osobe koje traže zaposlenje nakon neaktivnosti koja je trajala najmanje tri mjeseca.

Razlog prestanka radnog odnosa – po ovom obilježju su razvrstane osobe koje su prethodno bile zaposlene na temelju radnog odnosa, pri čemu je kriterij razvrstavanja posljednji radni odnos.

Razlozi  su prestanka radnog odnosa: poslovno uvjetovani otkaz, prestanak rada poslodavca, istek ugovora o radu na određeno vrijeme, istek ugovora o radu na sezonskim poslovima, sporazumni prestanak radnog odnosa, otkaz od strane radnika i ostali razlozi koji obuhvaćaju sve ostale razloge prema Zakonu o radu.

Kategorija "Ne odnosi se" prikazuje osobe bez radnog iskustva, pa prema tome i bez razloga prestanka radnog odnosa.

Vrsta izlaska iz evidencije – ovim obilježjem određuje se žele li se prikazati podaci o zapošljavanju s evidencije Zavoda na temelju radnog odnosa ili na temelju drugih poslovnih aktivnosti te podaci o brisanima iz evidencije zbog ostalih razloga.

Druge poslovne aktivnosti uključuju izlazak iz evidencije zbog uključivanja u stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, registriranja trgovačkog društva ili druge pravne osobe (ili ostvarivanje 25 % udjela u istima), registriranja obrta, slobodnog zanimanja ili djelatnosti poljoprivrede i šumarstva, prijavljivanja na poljoprivredno osiguranje po propisima o mirovinskom osiguranju, zapošljavanja prema posebnim propisima, ostvarivanja mjesečnog primitka (dohotka) koji je veći od prosječne isplaćene novčane naknade u prethodnoj kalendarskoj godini. U ovu kategoriju uključene su i osobe koje su postale predsjednik uprave, član uprave ili izvršni direktor trgovačkog društva ili likvidator, član ili upravitelj zadruge te osobe koje su postale osiguranici produženog mirovinskog osigurana na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove.
Podaci o zapošljavanju na temelju drugih poslovnih aktivnosti dostupni su od siječnja 2011. godine, a u godinama prije toga, pribrojeni su podacima o brisanima iz evidencije zbog ostalih razloga.

Razlog izlaska iz evidencije – razlozi zbog kojih osoba izlazi iz evidencije nezaposlenih grupirani su u pet skupina: zapošljavanje, koje uključuje zapošljavanje na temelju radnog odnosa i na temelju drugih poslovnih aktivnosti, izlaz iz radne snage, odjava s evidencije i nejavljanje, nepridržavanje zakonskih odredbi i ostali razlozi.

Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (Narodne novine, br. 153/2013), u 2014. godini prestaje obveza brisanja iz evidencije onih nezaposlenih osoba koje se u dva uzastopna mjeseca nisu javila Zavodu, a nisu opravdala svoj izostanak. 

Vrsta zaposlenja – ovo obilježje s dva modaliteta, na neodređeno i na određeno vrijeme, odnosi se na zaposlene s evidencije Zavoda na temelju radnog odnosa.

Sezonsko zapošljavanje – od ukupno zaposlenih osoba s evidencije Zavoda na temelju radnog odnosa, pomoću ovog obilježja, mogu se dobiti podaci o zapošljavanju na sezonskim poslovima.

Zapošljavanje u inozemstvu – od ukupno zaposlenih osoba s evidencije Zavoda na temelju radnog odnosa, pomoću ovog obilježja, mogu se dobiti podaci o zapošljavanju u inozemstvu posredovanjem Zavoda.

Klasifikacije

Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2002 (NKD 2002) (Narodne novine, br. 13/03) je statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti usklađena s međunarodnom klasifikacijom NACE Rev. 1.1., a u službenoj je primjeni bila do 31. prosinca 2009. godine.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2007 (NKD 2007) (Narodne novine, br. 58/07, 72/07) je nova inačica statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti koja je usklađena s europskom klasifikacijom NACE Rev. 2. U službenoj je primjeni od 1. siječnja 2009. godine.

Za statističke i analitičke potrebe službene statistike Republike Hrvatske u prijelaznom se razdoblju (tijekom 2009. godine) istodobno koriste obje inačice klasifikacije.

Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010 (NKZ 10) (Narodne novine, br. 147/10, 14/11) predstavlja normu za iskazivanje podataka po zanimanjima. Izrađena je primjenom načela i sustava Međunarodne standardne klasifikacije zanimanja (ISCO-08), čime je omogućena usporedivost podataka na međunarodnoj razini. Prema Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja, zanimanje je definirano kao skup poslova i radnih zadataka koji su svojim sadržajem i vrstom organizacijski i tehnološki toliko srodni i međusobno povezani da ih obavlja jedan izvršitelj koji posjeduje odgovarajuća znanja, sposobnosti i vještine.

Zanimanja nezaposlenih osoba određuju se prema poslovima koje osobe traže, a iskazuju ih u profesionalnom planu, ili prema poslovima koje su obavljale prije ulaska u nezaposlenost. Kod nezaposlenih osoba bez radnog iskustva, zanimanja se određuju prema osposobljenosti za rad, tj. zvanju. Nezaposlenoj se osobi na taj način može odrediti i nekoliko zanimanja, a statistički se prikazuje prvo, odnosno prioritetno zanimanje utvrđeno profesionalnim planom. Prioritetno zanimanje nezaposlene osobe koristi se i kod prikaza zaposlenih s evidencije Zavoda prema zanimanjima.

Nacionalna standardna klasifikacija obrazovanja (NSKO) (Narodne novine, br. 105/01) rabi se za prikazivanje podataka prema obrazovanju, odnosno prema razini obrazovanja. Usklađena je s klasifikacijom ISCED-97 koja omogućava usporedivost podataka o obrazovanju na međunarodnoj razini. UNESCO je krajem 1997. godine prihvatio revidiranu Međunarodnu klasifikaciju obrazovanja (International Standard Classification of Education – ISCED-97) kao međunarodni standard za prikupljanje i prezentiranje podataka o obrazovanju.