Uvodna slika Dobro došli

Hrvatski zavod za zapošljavanje zadužen je za diseminaciju statističkih podataka iz područja tržišta rada koji se odnose na registriranu nezaposlenost, zapošljavanje s evidencije nezaposlenih osoba i slobodna radna mjesta. Na ovim stranicama možete dobiti uvid u mjesečne ili godišnje podatke od 1952. do danas.

Podaci su svrstani u četiri osnovne kategorije:

  • Registrirana nezaposlenost - podaci o broju nezaposlenih osoba u evidenciji prema stanju posljednjeg dana u mjesecu.

    Registrirane nezaposlene osobe su osobe u dobi od 15 do 65 godina sposobne ili djelomično sposobne za rad koje nisu u radnom odnosu, aktivno traže posao i raspoložive su za rad te zadovoljavaju sve kriterije iz odredbi Zakona o tržištu rada (čl. 10.), a evidentirane su u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje na kraju izvještajnog razdoblja.

  • Ulasci u evidenciju – podaci o broju novoprijavljenih osoba koje su se tijekom izvještajnog razdoblja prijavile Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i ušle u evidenciju nezaposlenih osoba.

  • Izlasci iz evidencije - podaci o broju osoba koje su tijekom izvještajnog razdoblja izašle iz evidencije nezaposlenih osoba. Najvažniji razlog izlaska je zapošljavanje na temelju radnog odnosa ili na temelju drugih poslovnih aktivnosti.

    Ostali razlozi izlaska iz evidencije su: izlaz iz radne snage (umirovljenje, uključenje u redovito školovanje i dr.), odjava s evidencije i nepridržavanje zakonskih odredbi.

  • Slobodna radna mjesta - podaci o broju traženih radnika, odnosno o broju slobodnih radnih mjesta koje poslodavci prijavljuju Hrvatskom zavodu za zapošljavanje tijekom izvještajnog razdoblja.

Podaci od 1952. do 2012. godine dostupni su u statističkim serijama podataka (datoteke oblika xls), a od 2004. godine do danas u interaktivnoj statističkoj bazi podataka Statistika on-line s mjesečnom dinamikom osvježavanja. Podaci od 2004. do 2012. godine dostupni su kako u statističkim serijama podataka tako i u aplikaciji Statistika on-line. Podatke od siječnja 2013. godine možete dobiti isključivo pretraživanjem i postavljanjem upita kroz aplikaciju.

Statistika on-line podatkovna je usluga Hrvatskog zavoda za zapošljavanje uspostavljena početkom 2012. godine u cilju poboljšanja i modernizacije javnog pristupa podacima o registriranoj nezaposlenosti i zapošljavanju. Usluga je dostupna svima s ciljem što jednostavnijeg, bržeg i preglednijeg pretraživanja podataka i stvaranja tablica prema vlastitim potrebama.

Pretraživanje podataka omogućeno je po godinama i mjesecima te po raznim obilježjima, kao na primjer spol, dob, razina obrazovanja, prostorna jedinica, ekonomska djelatnost, skupina zanimanja i dr. Rezultati pretraživanja i filtriranja podataka prikazuju se u višedimenzionalnim tablicama koje možete, ako za to imate potrebu, izvesti u druge oblike (.xls, .pdf, .html).

U svakoj kategoriji podataka prikazuje se polazna tablica s podacima po županijama i godinama, odnosno mjesecima. Tablicu možete preurediti odabirom drugih obilježja ili pokrenuti izradu novog izvještaja.

Zahtjev za statističkim podacima o nezaposlenosti i zapošljavanju, koji nisu zastupljeni u ovoj aplikaciji ili u serijama podataka, kao i sva dodatna pitanja i informacije, pošaljite na adresu: hzz@hzz.hr.